แบบประกัน เอ ไอ เอ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL)

แบบประกัน เอ ไอ เอ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL) 
เป็นแบบประกันพิเศษสุด ที่บริษัท เอ ไอ เอ นำเสนอและ เอ ไอ เอ ก็ยังเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่สามารถขายได้ โดยมีตัวแทนของ เอ ไอ เอ กว่า 17,000 คน ที่ได้รับใบอนุญาต สามารถแนะนำ หรือ ขาย แบบประกันนี้แก่ลูกค้าได้

แบบประกัน UL นี้มุ่งเน้นในเรื่องที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้ กล่าวคือ แบบประกันนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้า เป็นผู้เลือกเองได้ทุกอย่าง เปรียบเสมือนการที่ลูกค้าวัดตัวเพื่อตัดเสื้อผ้า ความคาดหวังของลูกค้าคือต้องการเสื้อผ้าที่สวมใส่อย่างพอดีตัว Aia Universal Life คือคำตอบนั้น เพราะ UL เป็นแบบประกันที่ออกแบบมาเพื่อให้อยู่เคียงข้างลูกค้าเสมือนหนึ่งเสื้อผ้าที่ถูกตัดเย็บอย่างลงตัว แบบประกันนี้มีจุดเด่นดังนี้

ความยืดหยุ่นสูง
1. สามารถ กำหนดทุนประกันเองได้ และสามารถเปลี่ยนแปลงทุนประกันได้ในทุกช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานะทางการเงินในแต่ละช่วงเวลา
2. เบี้ยประกัน ลูกค้าสามารถกำหนดได้ว่า จะชำระในแต่ละปีเท่าไหร่(ปรับเพิ่ม หรือ ลดได้) หรือ กำหนดงวดของ การชำระเบี้ยประกันเองได้ เช่น ต้องการ 8 ปี 11 ปี 13 ปี หรือ ตลอดชีพ เป็นต้น

ผลประโยชน์

1. สามารถเพิ่มการออมเงินได้ เช่นหากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศออกมาสูง ลูกค้าสามารถชำระเบี้ยประกันเพิ่ม(Top up)ได้ หรือในปีที่ลูกค้ามีเงินรายได้เพิ่ม เช่น ได้รับผลกำไรพิเศษ หรือ โบนัส

2. มีอัตราผลตอบแทนลอยตัว แบบทบต้นรายวัน ทั้งนี้ได้มีการรับรองอัตราขั้นต่ำไว้ 2% ซึ่งอัตราดอกเบี้ยนั้นๆ เอ ไอ เอ จะประกาศทุกเดือน ปัจจุบันให้ลูกค้าอยู่ที่ 3.xx%

3. มีโบนัส (Loyalty Bonus)สำหรับเบี้ยประกันภัยหลักที่มีการฝากตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 2% และ 20 ปีขึ้นไป 5%

4. สามารถถอนเงินได้ทุกช่วงเวลาและเงินที่ถอนออกนั้น ไม่ต้องเสียภาษีใดๆ ทั้งสิ้น

5. ความคุ้มครองสูงมาก โดยมูลค่าความคุ้มครองได้มาจาก ทุนประกัน+บัญชีเงินสะสม

6. ลดหย่อนภาษีได้ 100,000 ตามที่กฏหมายกำหนด

7. โปร่งใสทุกขั้นตอน โดยลูกค้าจะได้รับ Statement จาก เอ ไอ เอ ทุกปี

8. งวดการชำระเบี้ยประกัน มีทั้ง รายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน หรือ รายปี

9. มีทีมงาน ตัวแทนมีอาชีพ คอยให้การบริการตลอดเวลา
แบบประกัน AIA Universal Life ที่ดีเยี่ยม

1. แผนทุนการศึกษาสำหรับบุตร

2. แผนคุ้มครองรายได้ สำหรับผู้มีความเสี่ยง

3. แผนการเตรียมเงินไว้ใช้เมื่อยามเกษียณอายุ

4. แผนดูแลสุขภาพและโรคร้ายแรง สำหรับผู้ใหญ่

5. แผนดูแลสุขภาพ โรคร้ายแรงและค่ารักษาพยาบาล(เด็ก)

6. แผนดูแลสุขภาพ โรคร้ายแรงและค่ารักษาพยาบาล(ผู้ใหญ่)

7. แผนลดหย่อนภาษีและการเกษียณอายุ


Advertisements

About Pakorn Aia Thailand

I'am Agent of Insurance of Thailand
This entry was posted in Aia Universal Life. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s